Selamat datang di blog haram patah, blog orang mustadh'afin, yang menyediakan bacaan bahasa melayu sederhana, blog yang memberi sikap haram patah dalam perjuangan dan kehidupan, selamat membaca dan menimba wawasan
| | 0 ความคิดเห็น

Bacalah Kenyataan Di Patani Darussalam Clik Disini : http://harampatah.com/

TAQARRUB KEPADA ALLAH S.W.T FACTOR UTAMA KEJAYAAN.

| | 0 ความคิดเห็นDAN tidaklah ada yang mereka ucapkan (semasa berjuang) selain daripada berdoa dengan berkata:
“wahai tuhan kami! ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami (dalam perjuangan); dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. (Ali Imran: 147)

Taqarrub Ilallah ialah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba Allah swt untuk mendekatkan dirinya pada Allah swt, dengan melakukan apa yang Allah swt perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Contoh: solat, puasa, zakat, haji, dzikir, muhasabah (evaluasi diri) , membaca Al-qur’an, dan lain sebagainya.
Selain dari melakukan amalan yang wajib, manusia digalakkan untuk melakukan amalan-amalan sunat untuk mendekati diri dengan Allah swt :

MENJAGA BAHASA MELAYU

| | 0 ความคิดเห็น

Manusia yang menjaga bahasa tentu manusia itu mempunyai budi kebudayaan yang tinggi, bahasa menurupakan sebuah karunia tuhan kepada hambanya yang ada dimuka bumi, tidak terkira suku bangsa mana saja yang ada dimuka bumi ini, dan bahasa lah yang akan menunjungkan bangsa dan budi manusia didalamnya.

Sekarang ini dunia teknologi sangat cepat perkembangan, terutama dunia internet, siapa saja dapat menjelajahinya, tanpa batasan umur dan budaya, penulis mendapat cerita dari seorang kawan yang mengguna sebuah permainan di internet, yang namanya facebook dan hi5, disana dapat mejelajahi dengan aneka persediaan dan mencari sebuah komunity tertentu serta mencari kawan baru, yang paling menariknya adalah lelaki mencari perempuan, dan

PERANG RAKYAT DI PATANI

| | 4 ความคิดเห็น

Sejarah perang dalam sejarah perjalanan hidup manusia ada semenjak masa dahulu dan masa sekarang, perkembangan demi perkembangan sesuai dengan corak bumi dan tinkahlaku manusia didalam masanya masing-masing dalam menentu cara berperang, seiring dengan perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh para ilmuan, baik yang ada dibarat dan ditimur, kesemua adalah untuk memajukan bangsa diri sendiri, dalam rangka bersaingan dan pertahanan sebuah wilayah yang mareka sedang huni didalamnya.